TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x1
5S+1P
2x1
5S+1P

PREDLOG OCJENE I TERMIN ISPITA

ESEJ - BODOVI ZA AKTIVNOST

Rezultati popravnog kolokvijuma

POPRAVNI KOLOKVIJUM - utorak 18.05.

Termin kolokvijuma - utorak 06.04. u 9:30h (sala 31. maj, prizemlje)

TERMIN KOLOKVIJUMA