EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x1
13S+4P
2x1
13S+4P