MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ2x1
2S+1P
2x1
2S+1P

Obavjestenje o nastavi

Rezultati I septembarskog roka

Septembarski rok

Konačni rezultati

Rezultati

Seminarski radovi