NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti če moći da: 1. Prepoznaju i objasne Međunarodne računovodstvene standarde 2. Prepoznaju i objasne Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja 3. Primijene međunarodne standarde 4. Procijene da li je izvještavanje urađeno u skladu sa medjunarodnim standardima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ2x1
8S+19P
2x1
8S+16P