ANALIZA JAVNOG IZBORA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ

Informacija o predmetu – ECTS katalog – Ispitna pitanja – nacin bodovanja

Prezentacije sa predavanja i ispitna literatura - Analiza javnog izbora

Predavanje - Analiza procesa stvaranja javnih politika - 29.12.2020 15:00

Informacija o terminu zavrsnog i popravnog ispita - 01.02. i 12.02. sa pocetkom u 11:00 - FPN

Predavanje - Proucavanje procesa kreiranja javnih politika - Teorijski pristupi - 28.12.2020 15:00

Obavjestenje o nakoknadi nastave - 28-30.12. sa pocetkom u 15:00