Veselin Pavićević


Veselin Pavićević
Šifra: 110235
Prezime i ime: Veselin Pavićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1ANALIZA JAVNOG IZBORA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA2 x 20 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEM0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor