MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
19B
MAJA BAĆOVIĆ4x1
19B