Tanja Mirotić


Tanja Mirotić
Šifra: 900983
Prezime i ime: Tanja Mirotić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA0 x 03 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4MAKROEKONOMIJA0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5EKONOMSKA STATISTIKA0 x 04 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije