EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da sagleda ulogu i značaj javnog sektora i kritički evaluira ulogu države u ekonomiji, razumije metode analize i donošenja odluka u javnom sektoru i oblike uređenja javnog sektora,analizira kako se može unaprijediti ekonomska efikasnost javnog sektora u savremenim tržišnim ekonomijama, analizira ekonomske efekte strategija i projekata javnog sektora i primijeni naučena znanja na praktičan način u rešavanju problema u javnoj upravi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
8B
MILIVOJE RADOVIĆ4x1
8B