Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   06.12.2022
  Поправни колоквијум 07.12.
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   22.11.2022
  Колоквијум 23.11.
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   15.11.2022
  Настава
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   10.12.2021
  Резултати колоквијума
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   07.12.2021
  Колоквијум 08.12.
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   13.10.2021
  Plan rada 2021/2022
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   12.01.2021
  Termin popravnog zavrsnog
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   29.12.2020
  Časovi vježbi
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   28.12.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   24.12.2020
  Završni ispit
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   20.12.2020
  Termin popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   10.12.2020
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   06.12.2020
  Termin kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   11.11.2020
  Časovi vježbi -DL
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   26.10.2020
  Raspored održavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   26.10.2020
  Termini prezentacija
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA -   21.10.2020
  Plan rada