ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
8B
NIKOLA MILOVIĆ2x1
8B
MILENA KONATAR2x1
8B