ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
1B+1P
NIKOLA MILOVIĆ4x1
1B+1P