MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
8B
MIJAT JOCOVIĆ4x1
8B