OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
10B
TAMARA BACKOVIĆ3x1
10B
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ1x1
10B