Bojan Pejović


Bojan Pejović
Šifra: 900761
Prezime i ime: Bojan Pejović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA0 x 03 x 40 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 03 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 03 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5OPERACIONA ISTRAŽIVANJA0 x 04 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5EKONOMETRIJA0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7EKONOMETRIJA0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije