OPERATIVNI MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
11B
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ4x1
11B