Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Analizira rizike i definiše metode upravljanja rizikom sa aspekta svakog preduzeca 2. Definiše rizike sa kojima se suočavaju finansijske institucije 3. Analizira tradicionalne i alternativne metode transfera rizika 4. Procijenjuje veličinu finansijskih i aktuarskih rizika 5. Definiše metode za upravljanje pojedinim finansijskim i aktuarskim rizicima koristeći mjere rizika prezentirane u okviru kursa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
43B+2S+9P
VLADIMIR KAŠĆELAN1.5x1
43B+2S+9P
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ1.5x1
43B+2S+9P