TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja materije iz ovog predmeta student će moći da: • objasni različite perspektive i teorije organizacionih promjena; • razvije sposobnosti osmišljavanja i sprovođenja relevantnih empirijskih istraživanja iz oblasti upravljanja promjenama; • integriše empirijsko istraživanje uz korišćenje savremene metodologije iz ovog domena; • testira statističke i matematičke metode kod empirijskih istraživanja u predmetnoj oblasti; • kreira različite modele upravljanja organizacionim promjenama u praksi; • analizira naučnu i stručnu literaturu iz oblasti upravljanja promjenama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ2x1
26B+3S+1P
MILAN RAIČEVIĆ2x1
26B+3S+1P