Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja materije iz ovog predmeta student će moći da: • prepozna predmet izučavanja ekonomije firme. • opiše relaciju između ekonomije firme i drugih naučnih disciplina. • prepozna faktore ekonomije firme. • protumači uticaj faktora ekonomije firme na poslovno odlučivanje firme. • razlikuje elemente direktnog uticaja okruženja na ekonomiju firme. • razlikuje elemente indirektnog uticaja okruženja na ekonomiju firme. • opiše i prepozna različite vrste preduzeća. • opiše osnovne elemente preduzeća i međusobnu uslovljenost. • opiše pojam reprodukcije. • razlikuje tipove tokova reprodukcije. • protumači problem kombinacije faktora proizvodnje. • izračuna amortizaciju sredstava za rad po vremenskom i funkcionalnom metodu obračuna. • opiše karakteristike troškova faktora proizvodnje. • prepozna relaciju između troškova fizičkog trošenja i ekonomskog zastarijevanja sredstava za rad. • opiše sistematizaciju troškova sa različitih stanovišta. • grafički ilustruje i protumači različite vrsta troškova u ukupnom i prosječnom iznosu. • opiše odnos između graničnih i varijabilnih troškova. • opiše odnos između graničnih i prosječnih ukupnih troškova. • protumači zone troškova. • protumači zone poslovnih rezultata. • opiše i izračuna značajne prelomne tačke u poslovanju preduzeća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ
MILAN RAIČEVIĆ

Prezentacije profesorice ćetković p.51 i p.52

Prezentacije profesorice Ćetković p.3 i p.411

Prezentacije profesorice Ćetković p.2 i p.21

Prezentacije profesorice Ćetković 11 i 12