POSLOVNE FINANSIJE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i imenuje ulogu i poslove finansijske funkcije. 2. Opiše vezu između finansijske i ostalih funkcija u preduzeću, kao i značaj finansijske politike. 3. Ocijeni finansijski položaj konkretnog preduzeća. 4. Analizira osnovne planske finansijske izvještaje i rizike preduzeća. 5. Planira i izvrši evaluaciju dugoročnih ulaganja primjenom statičkih i dinamičkih metoda.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA POPOVIĆ
ANA MUGOŠA