FISKALNA EKONOMIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ

Link za pristup

Konačne ocjene (nakon septembarskog roka)

Termin održavanja ispita

Termin održavanja ispita

Konačne ocjene