MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da sagleda ulogu i značaj javnog sektora i kritički evaluira ulogu države u ekonomiji, razumije metode analize i donošenja odluka u javnom sektoru i oblike uređenja javnog sektora,analizira kako se može unaprijediti ekonomska efikasnost javnog sektora u savremenim tržišnim ekonomijama, analizira ekonomske efekte strategija i projekata javnog sektora i primijeni menadžment znanja na praktične menadžment probleme u javnoj upravi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIVOJE RADOVIĆ
MILENA KONATAR

Термин поправног колоквијума

Термин колоквијума

Rezultati ispita - drugi rok

Ocjene

Predrok

Početak nastave