PREDUZETNIČKO LIDERSTVO


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR3x1
30S+4P

Rezultati

Rezultati

Rezultati

Predavanje Zoom

Okvirna lista ispitnih pitanja

Predavanja