Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTMaster2PREDUZETNIČKO LIDERSTVO4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2PREDUZETNIČKO LIDERSTVO3 x 10 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster2EKONOMIJA UPRAVLJANJA4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PREDUZETNIŠTVO3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIŠTVO0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Rezultati popravnog kolokvijuma

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Rezultati kolokvijuma i aktivnosti

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Prijava za polaganje popravnog kolokvijuma

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Obavještenje o kolokvijumu i izlaganju istraživačkih radova

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija predavanja 21. nov.

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija da predavanja 21. nov.

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Rezultati kolokvijuma

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Raspored izlaganja istraživačkih radova

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Materijal sa časova vježbi - 16.11.2023.

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Termin održavanja kolokvijuma