Mirjana Kuljak


Mirjana Kuljak
Šifra: 110336
Prezime i ime: Mirjana Kuljak
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 00 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster2EKONOMIJA UPRAVLJANJA4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2OSNOVE MARKETINGA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2OSNOVE MARKETINGA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PREDUZETNIŠTVO3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIŠTVO4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije