ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: Izborni
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR3x1
30S+3P