INTERNET MARKETING


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti osposobeljni da objasne, povežu i klasifikuju osnovne tipove digitalnog marketinga. Takodje, naučiće da uporede i kombinuju SEM I SEO pristupe, kao i da samostalno kreiraju, planiraju i dizajniraju digitalnu kampanju, izaberu najbolji model digitalnog kanala za predstavljanje. Uporedo sa ovim studenti će biti osposobjeni da integrišu najbolje prakse tradicionalnog i digitalnog marketinga.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ4x1
38B+4S