MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ4x1
37B