MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ4x1
8B