RIZIK I OSIGURANJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN2x1
17B+5P
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ2x1
17B+5P