Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-RIZIK I OSIGURANJE -   19.09.2023
  Septembarski rok, II
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-RIZIK I OSIGURANJE -   17.11.2022
  Nova objava - 17.11.2022 23:17
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-RIZIK I OSIGURANJE -   15.11.2022
  Prvi kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-RIZIK I OSIGURANJE -   20.10.2021
  Zoom link na predavanja - 20.10.2021 16:45