EVALUACIJA PREDUZEĆA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN LAKIĆEVIĆ4x1
8B+1P