MENADŽMENT INVESTICIJAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ