Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ

Popravni zavrsni - 30.01.

Obavjestenje - zavrsni ispit

Zavrsni ispit

Seminar

II septembarski rok

Rezultati