Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD JOVOVIĆ
NIKOLA MIŠNIĆ

Uvodni čas - Međunarodni marketing

Konačni rezultati

Rezultati završnog ispita

Spisak pitanja za završni

Rezultati

Rezultati kolokvijuma