EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NOJKOVIĆ2x1
5B
TAMARA BACKOVIĆ1x1
5B

Silabus predmeta Ekonomsko matematički metodi i modeli

Promjena rasporeda predavanja

ISPIT IZ PREDMETA EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI ĆE SE ODRŽATI 28.01. SA POČETKOM U 10,00 SATI U SALI 103