Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI -   17.02.2023
  Silabus predmeta Ekonomsko matematički metodi i modeli
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI -   26.01.2023
  ISPIT IZ PREDMETA EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI ĆE SE ODRŽATI 28.01. SA POČETKOM U 10,00 SATI U SALI 103