OSNOVE MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x2
101B+9P
ANĐELKO LOJPUR2x1
101B+9P

Zoom

Rezultati

Okvirna lista ispitnih pitanja

Vježbe

Predavanja 18. 05.

Vježbe