MENADŽMENT INVESTICIJAMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
68B+20S+32P
NIKOLA MILOVIĆ2x1
68B+20S+32P