MENADŽMENT INVESTICIJAMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne vrste investija • procijeni bonitet investitora • razlikuje vrste rizika; • poveže razvoj međunarodnog tržišta SDI i tržišta Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ1x1
34B+25S+29P
MILICA MUHADINOVIĆ1x1
34B+25S+29P
2x1
34B+25S+29P

Vazno obavještenje

Zoom - prezentacije

Casovi 06.11.

Casovi, 09.10.

Nova objava - 18.09.2019 10:53

Popravni kolokvijum