FINANSIJSKA TRŽIŠTA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA RACKOVIĆ2x1
8B+3S+3P
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ2x1
8B+3S+3P