BIZNIS STATISTIKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Biznis statistika - ishodi učenja Nakon završetka ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Usvoji znanja o osnovnim statističkim pojmovima, i da razumije različite koncepte i tehnike koje se primjenjuju u statistici. 2. Sređuje, grupiše i prikazuje podatke pomoću tabela i grafikona. 3. Savlada i interpretira osnovne numeričke deskriptivne mjere. 4. Nauči osnovne koncepte vjerovatnoće i pravila za izračunavanje vjerovatnoća. 5. Razumije slučajne promjenljive i njihove različite tipove. 6. Usvoji znanja o značaju i primjeni normalne raspodjele vjerovatnoća. 7. Spozna značaj osnova statističkog zaključivanja i uzoračke raspodjele. 8. Nauči kako da ocijeni aritmetičku sredinu skupa i proporciju skupa. 9. Usvoji znanja o postupku testiranja hipoteza. 10. Nauči osnove regresione i korelacione analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ3x1
50B+14P
JULIJA CEROVIĆ SMOLOVIĆ2x1
101B+29P
3x1
51B+15P

Termin naknadnog polaganja ispita (Covid rok)

Rezultati - septembar 2

Raspored polaganja ispita u septembarskom roku - II termin

Rezultati prvog septembarskog roka

Raspored polaganja ispita u septembarskom roku - I termin

Rezultati popravnog završnog ispita