TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
36B+20S+9P
MIRJANA KULJAK2x1
36B+20S+9P