STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
62B+21S+19P
PREDRAG IVANOVIĆ2x1
62B+21S+19P

Raspored održavanja završnog ispita

Zbirna tabela

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni II kolokvijum

Rezultati II kolokvijuma

Drugi kolokvijum