Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x1
50B+4P
LJILJANA KAŠĆELAN2x1
50B+4P

Rezultati poslije popravnog završnog ispita za studente koji su radili u Pg (Menadžment BP)

Rezultati poslije popravnog završnog ispita (Menadžment BP)

Rezultati poslije završnog ispita (Menadžment BP)

Završni ispit termin (Menadžment BP)

Popravni teorijski kolokvijum-rezultati (Menadžment BP)

Popravni praktični kolokvijumi - VAŽNE INFORMACIJE