Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

19.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma

10.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum

04.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

29.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja prvog praktičnog kolokvijuma

25.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer testa za teorijski kolokvijum

19.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog septembarskog termina

12.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

03.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

02.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja završnog ispita

12.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prije završnog ispita

24.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati praktičnog kolokvijuma i termin popravnih kolokvijuma

14.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

14.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja

07.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma

07.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum -termin - 27.11.2018 18:26

27.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja

22.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokovijuma - 11.11.2018 18:49

11.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 25.10.2018 15:48

25.10.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Pripremni test za teorijski kolokvijum - 25.10.2018 15:50

25.10.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 15.10.2018 11:53

15.10.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Plan rada i materijal sa predavanja - 04.10.2018 10:28

04.10.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Obavještenje za časove vježbi

04.10.2018