Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati poslije popravnog završnog ispita za studente koji su radili u Pg (Menadžment BP)

10.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati poslije popravnog završnog ispita (Menadžment BP)

08.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati poslije završnog ispita (Menadžment BP)

27.01.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit termin (Menadžment BP)

22.01.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum-rezultati (Menadžment BP)

24.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni praktični kolokvijumi - VAŽNE INFORMACIJE

19.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum - termin (Menadžment BP)

18.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termini polaganja popravnih praktičnih kolokvijuma

18.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma (Menadžment BP)

17.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog praktičnog kolokvijuma

16.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Drugi praktični kolokvijum (Excel) - VAŽNE INFORMACIJE

13.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Drugi praktični kolokvijum (Excel) - termin polaganja

12.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum- termin (Menadžment BP)

07.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma (Menadžment BP)

05.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma (Menadžment BP)

16.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma

02.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja prvog praktičnog kolokvijuma

29.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Vježbe - informacije (Menadžment BP)

13.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal za prvi čas vježbi

02.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Informacija za nove studente (studijski program Menadžment BP)

27.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog septembarskog termina za Menadžment BP

12.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog septembarskog termina za Menadžment BP

06.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita (Menadžment BP)

30.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita- Menadžment BP

26.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Ukupni rezultati prije završnog ispita (studijski program Menadžment Bijelo Polje)

08.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita (Menadžment Bijelo Polje)

18.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma

15.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

12.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma

06.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma za studente koji su polagaliu Podgorici

02.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin za popravni teorijski kolokvijum

26.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja drugog praktičnog kolokvijuma

23.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

19.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma

10.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum

04.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

29.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja prvog praktičnog kolokvijuma

25.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer testa za teorijski kolokvijum

19.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog septembarskog termina

12.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

03.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

02.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja završnog ispita

12.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prije završnog ispita

24.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati praktičnog kolokvijuma i termin popravnih kolokvijuma

14.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

14.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja

07.12.2018


1 | 2