Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja materije iz ovog predmeta student će moći da: • prepozna predmet izučavanja ekonomike preduzeća. • objasni relaciju između ekonomike preduzeća i drugih naučnih disciplina. • prepozna faktore ekonomije preduzeća. • protumači uticaj faktora ekonomije preduzeća na poslovno odlučivanje firme. • razlikuje elemente direktnog uticaja okruženja na ekonomiju preduzeća. • razlikuje elemente indirektnog uticaja okruženja na ekonomiju preduzeća. • definiše pojam preduzeća. • prepozna različite vrste preduzeća. • objasni osnovne elemente preduzeća i međusobnu uslovljenost. • objasni pojam reprodukcije. • razlikuje tipove tokova reprodukcije. • protumači problem kombinacije faktora proizvodnje. • izračuna amortizaciju sredstava za rad po vremenskom i funkcionalnom metodu obračuna. • navede karakteristike troškova faktora proizvodnje. • prepozna relaciju između troškova fizičkog trošenja i ekonomskog zastarijevanja sredstava za rad. • objasni sistematizaciju troškova sa različitih stanovišta. • nacrta grafički prikaz različitih vrsta troškova u ukupnom i prosječnom iznosu. • objasni odnos između graničnih i varijabilnih troškova. • objasni i izračuna značajne prelomne tačke u poslovanju preduzeća. • poveže relaciju između troškova i prihoda. • poveže relaciju između troškova i zona poslovnih rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x1
49B+13P
JASMINA ĆETKOVIĆ2x1
49B+13P

Konačne ocjene

Konsultacije - 27. 01.

Konsultacije - 25. 01.

Termin završnog ispita - 28. 01.

Konsultacije na zahtjev studenata - Ivan

Rezultati završnog ispita