Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - sumira i opiše društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; - protumači i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; - opisuje i povezuje osnovne institute obligacionog i privrednog prava; - sumira i klasifikuje osnovne institute stvarnog prava; - opiše, razlikuje i diskutuje o osnovnim formama obavljanja privredne djelatnosti; - razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; - opisuje i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ2x1
40B+24P
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
40B+24P

Obavjestenje o terminu predavanja

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

Septembarski rok - konačni rezultati

Promjena termina ispita - II rok u septembru

Informacija o načinu polaganja ispita

Konačni rezultati - jun 2023

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

KOLOKVIJUM

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

Predavanja Poslovno pravo