ISTRAŽIVANJE MARKETINGA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
7B+1S
BOŽO MIHAILOVIĆ2x1
7B+1S