Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  Opiše osnovne kategorije biznisa (poslovnog poduhvata), kroz sposobnost uočavanja šansi, te kritički razvoj svjesti i personalni entuzijazam za bavljenje biznisom;  Diskutuje o osobinama i karakteristikama vlasnika biznisa (preduzetnika) i prepozna ključne poslove (zadatke) koje obavlja;  Sumira faktore biznis sredine (okruženja), kroz dimenzije nacionalnog, regionalnog i globalnog poslovanja (biznisa), te kros-kulturne sepcifičnosti;  Razlikuje prirodu poslovnih (biznis) šansi, izvore biznis ideja, metode za uočavanje šansi i načine donošenja biznis odluka;  Opiše inovaciju kao determinantu biznisa i analizira resurse neophodne za realizaciju biznisa;  Opiše model izrade biznis plana (formu i sadržaj za konkretnu ideju tj. preduzeće);  Klasifikuje opšte i specifične modele finansiranja biznisa, kao i moguće varijante u kreiranju biznisa, kroz svjetsku i nacionalnu praksu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ2x1
40B+22P
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
40B+22P

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

DL - obavještenje

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

DL predavanje

I Kolokvijum - obavještenje