Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   27.09.2021
  Covid rok - polaganje ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   28.08.2021
  Raspored polaganja ispita u septembarskom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   15.02.2021
  Obavještenje o nastavi iz predmeta Biznis
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   14.09.2020
  Rezultati ispita nakon II septembarskog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   08.09.2020
  Raspored polaganja ispita u II septembarskom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   03.09.2020
  Rezultati ispita nakon I septembarskog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   31.08.2020
  Raspored polaganja ispita u I septembarskom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   26.06.2020
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   14.06.2020
  Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   27.05.2020
  Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   22.05.2020
  DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   15.05.2020
  DL - obavještenje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   12.05.2020
  Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   08.05.2020
  DL aktivnost
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   05.05.2020
  DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   28.04.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   27.04.2020
  I Kolokvijum - obavještenje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   24.04.2020
  Biznis plan - obavještenje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   21.04.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   14.04.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   08.04.2020
  Evidencija aktivnosti
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   07.04.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   01.04.2020
  DL predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   31.03.2020
  Online aktivnosti - DL
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   25.03.2020
  Online aktivnosti - DL
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   23.03.2020
  Nastavni materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   23.03.2020
  Obavještenje o aktivaciji naloga studenata na Moodle platformi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   20.03.2020
  Obavještenje o nastavnim aktivnostima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   12.02.2020
  Plan rada - studijska 2019/2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   09.09.2019
  Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   30.08.2019
  Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   12.06.2019
  Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   30.05.2019
  Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   17.05.2019
  Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   15.05.2019
  Ispitna pitanja za završni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   10.05.2019
  Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   25.04.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   18.04.2019
  Obavjestenje o drugom kolokvijumu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   30.03.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   19.03.2019
  Obavjestenje o prvom kolokvijumu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   14.02.2019
  Plan rada za studijsku 2018/19.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   07.09.2018
  Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   29.08.2018
  Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   13.06.2018
  Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   30.05.2018
  Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   16.05.2018
  Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   09.05.2018
  Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   27.04.2018
  Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   23.04.2018
  Obavještenje o II kolokvijumu - 23.04.2018 15:09
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS -   29.03.2018
  Rezultati I kolokvijuma - 29.03.2018 22:01

1 | 2