Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavještenje o nastavi iz predmeta Biznis

15.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati ispita nakon II septembarskog roka

14.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Raspored polaganja ispita u II septembarskom roku

08.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati ispita nakon I septembarskog roka

03.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Raspored polaganja ispita u I septembarskom roku

31.08.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom

14.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL aktivnost

08.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

I Kolokvijum - obavještenje

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Biznis plan - obavještenje

24.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje

21.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje

14.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Evidencija aktivnosti

08.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje

07.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

DL predavanje

01.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Online aktivnosti - DL

31.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Online aktivnosti - DL

25.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Nastavni materijal

23.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavještenje o aktivaciji naloga studenata na Moodle platformi

23.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavještenje o nastavnim aktivnostima

20.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Plan rada - studijska 2019/2020.

12.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

30.08.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

12.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

30.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

17.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

25.04.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

18.04.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

30.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

14.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita

30.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

16.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra

09.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnom

27.04.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavještenje o II kolokvijumu - 23.04.2018 15:09

23.04.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Rezultati I kolokvijuma - 29.03.2018 22:01

29.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

21.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BIZNIS

Raspored nastave - 13.03.2018 18:15

13.03.2018


1 | 2