Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

12.06.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

30.05.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

17.05.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati drugog kolokvijuma

25.04.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

18.04.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati prvog kolokvijuma

30.03.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Plan rada za studijsku 2018/19.

14.02.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita

30.05.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

16.05.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra

09.05.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnom

27.04.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Obavještenje o II kolokvijumu - 23.04.2018 15:09

23.04.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Rezultati I kolokvijuma - 29.03.2018 22:01

29.03.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

21.03.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Raspored nastave - 13.03.2018 18:15

13.03.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Plan rada - 2018

17.02.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis

Raspored časova - 14.02.2018 14:17

14.02.2018