Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
50B+10P
BOBAN MELOVIĆ2x1
50B+10P

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

DL - obavještenje

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

DL predavanje

I Kolokvijum - obavještenje