Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  Opiše osnovne kategorije biznisa i preduzetničkog poduhvata;  Objasni biznis kroz sposobnost uočavanja šansi i prepozna ključne poslove (zadatke) vlasnika biznisa (preduzetnika);  Ukaže na osobine i karakteristike vlasnika biznisa (preduzetnika) i opiše ključne faktore preduzetničkog procesa;  Govori o prirodi poslovnih (biznis) šansi, izvorima biznis ideja, metodama za uočavanje šansi i načinu donošenja biznis odluke;  Objasni inovaciju kao determinantu biznisa, opiše proces inovacija i ukaže na vrste inovacija;  Analizira resurse kao determinantu biznisa i opiše biznis (preduzetničku) infrastrukturu;  Razvije model biznis plana (formu i sadržaj za konkretnu ideju tj. preduzeće);  Klasifikuje opšte i specifične modele finansiranja biznisa, kao i moguće varijante u kreiranju biznisa, kroz svjetsku i nacionalnu praksu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
49B+14P
BOBAN MELOVIĆ2x1
49B+14P

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

DL - obavještenje

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

DL predavanje

I Kolokvijum - obavještenje