Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
50B+9P
MIJAT JOCOVIĆ2x1
50B+9P

Obavjestenje o terminu predavanja

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

Rezultati - Popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum - raspored polaganja

Rezultati kolokvijuma

Raspored polaganja kolokvijuma

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

KOLOKVIJUM

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

Predavanja Poslovno pravo