Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše i objasni društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; povezuje i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; opisuje i objašnjava osnovne institute obligacionog i privrednog prava; opisuje i objašnjava osnovne institute stvarnog prava; objašnjava i upoređuje osnovne forme obavljanja privredne djelatnosti; razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; samostalno sastavlja i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
49B+6P
MIJAT JOCOVIĆ2x1
49B+6P

Obavjestenje o terminu predavanja

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

Rezultati ispita - Septembar II rok

Rezultati ispita - Septembar I rok

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

KOLOKVIJUM

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

ONLINE NASTAVA

Predavanja Poslovno pravo