Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x1
49B+6P
LJILJANA KAŠĆELAN2x1
49B+6P

Popravni kolokvijumi

Raspored polaganja - 13.12.

Izmjena termina kolokvijuma (praktični i teorijski)

Termin časa vježbi 15.11.

Obavještenje - prvi praktični kolokvijum

Obavještenje - prvi praktični kolokvijum